Novinka_0
Novinka_1
Novinka_2
Novinka_3
1 2 3 4

služby pro truhlářské firmy ...


 • zhotovení návrhů a výrobních výkresů, konzultace
 • vypracování cen vlastní i dodané dokumentace
 • zajištění služeb architekta
 • příprava výroby - výpisy materiálů, ceny, dodavatelé
 • zastupování při přípravě i realizaci zakázky
 • jednání, kontrolní dny na stavbách
 • technické řešení
 • zaměřování a konzultace se zákazníkem
 • nezbytná agenda, příprava SOD
 • dozor během realizace
 • doporučení a zajištění subdodávek
 • technická pomoc - konzultace na dílně, zajištění materiálů, výběr kování vč. dodavatelů, stavební připravenost atd. dle požadavků